Home خانه شاهنامه زن در شاهنامه
زن در شاهنامه مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دكتر اسلامی ندوشن   
پنجشنبه ، 30 تیر 1390 ، 14:21

 

فکر می کنم بزرگترین سوء تفاهمی که در حق شاهنامه صورت گرفته ، درباره ی زن است ،

و آن این است که انگاشته اند که شاهنامه یک (( کتاب ضد زن )) است و فردوسی هم میانه ی

خوشی با زن نداشته ، در حالی که سرتاسر شاهنامه درست عکس این را می نماید . این یک

تلقی عوامانه است . به این علت می گویم عوامانه چون یک بیت مجعول را دلیل آورده اند که از

فردوسی نیست و الحاقی است . می گوید :

زن و اژدها هر دو در خاک به

جهان پاک از این هر دو ناپاک به

 

این مربوط به داستان سودابه است ، به علت خیانتی که این زن به سیاوش می کند .  فردی که دل

پری از زن داشته ، بنا به تفنن این را ساخته و به فردوسی نسبت داده است ؛  در حالی که در

شاهنامه های اصلی تر ، اثری از آن دیده نمی شود .

سه چهار بیت دیگر هم نظیر آن هست که باز یا جنبه ی الحاقی دارند و یا مناسبت هایی در پشت

آنهاست .  شما وقتی برای کسی داستان می گویید مناسبت هایش را از زبان قهرمان داستان

رعایت می کنید . در آن لحظه ی خاص اقتضا داشته که آن حرف از زبان آن قهرمان زده شود .

قهرمانان شاهنامه کسانی هستند که غلیان احساسی دارند . همیشه با استدلال منطقی و

حسابگرانه حرف نمی زنند . اما واقعیت آن است که زنان شاهنامه با شخصیت ترین و آراسته ترین

زنان را در کل ادبیات فارسی تشکیل می دهند .  ، تهمینه ، فرنگیس و منیژه  و دیگران نشان داشته

باشد . با اوصافی که فردوسی از این زنان دارد ، در هیچ کتابی اینقدر  مقام زن بالا گرفته نشده و در

هیچ کتابی زن اینقدر از جهات مختلف قابل احترام نیست .

آن چیزهایی که بعدها به زن ها نسبت داده شده که گفته شده زن باید کنج آشپزخانه باشد ،

فرمانبر باشد و بهترین تعریفش آن است که گفته اند (( نشینند و زایند شیران نر )) و یا آنکه حسنش

آن است که از خود ابراز شخصیت نکند ، یعنی چیزهایی ما در ادبیات فارسی خودمان  نظیرش را

زیاد پیدا می کنیم ، و در ادبیات کشورهای دیگر نیز ، این صفت ها درست در شاهنامه عکس آن دیده

می شود .

واقعا این تهمتی است که به شاهنامه بسته شده . توصیفی که در اول داستان (( بیژن و منیژه ))

فردوسی از همدم و همسر خود می کند یکی از زیباترین تصویرهایی است که از یک زندگی

خانوادگی بشود به دست داد . آن زن که به فردوسی توصیه می کند که داستان (( بیژن و منیژه ))

را به شعر بکشد به احتمال زیاد ، همسرش بوده . باید بار دیگر خواند و دید

 

به ميانجی تارنمای ارديبهشت

 

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 31 تیر 1390 ، 02:59
 
Premium joomla templates