Home خانه
اوجا" هخامنشی، "هوز" پهلوی، "خوز" و خوزستان به زبان فارسی"
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه ، 19 آذر 1393 ، 21:43

https://www.youtube.com/watch?v=zyuhdzy9_M4


سی بار داريوش و خشیارشا و اردشیر، از "اوجا "، سخن گفته اند که به پهلوی شده "هوز"،  به فارسی امروز "خوز"، شده است.  امروز عرب زبانان، خوز را "اهواز"، می گويند که جمع "هوز" می باشد. در خوزستان جايی هست که به آن "هويزه"، می گويند که به چم و معنی "هوز کوچک"، يا خوز کوچک است.


آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 19 آذر 1393 ، 23:02
ادامه مطلب...
 
دقيقی
نوشته شده توسط مازيار قويدل   
شنبه ، 10 آبان 1393 ، 21:57

دقيقی نخستين سراينده ای است که دست به سرودين نموده داستانهای افسانه ای و پهلوانی ايران زد و در نخستين کار خود در اين زمينه، داستان گشتاسب(در اوستا ويشتاسپ)، را سرودين ساخت و به باور اين پژوهشگر، همان پرداختن به ززتشت و آيين اش بود که زمينه از ميان برداشتن او را فراهم آورد و برای آنکه او را در چشم مردم آن دوران نکوهيده روش بنمايند، به او نسبت همجنس بازی که در چشم مسلمانان و ديگر آيين ها بد می نمود، دادند.  به هر روی اين نوشتار کوشش به شناساندن او و به دور از ديدگاههای دينمنداران زورمند آن و اين دوره دارد.

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 10 آبان 1393 ، 22:53
ادامه مطلب...
 
Pire Sabz
نوشته شده توسط Mazyar Ghavidel   
سه شنبه ، 2 آذر 1389 ، 10:48

Story of a builder from Mahalat, his daughter and

Pire Sabz

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 2 آذر 1389 ، 11:33
ادامه مطلب...
 
کوروش بزرگ و فرمان آزادی بخشِ افتخار آفرين او
نوشته شده توسط Administrator   
جمعه ، 9 آبان 1393 ، 14:37

کوروش بزرگ و فرمان آزادی بخشِ افتخار آفرين او

کوروش بزرگ که امروز نه تنها مردمان ايران زمين، که همه جهانيان به او می بالند، نام پادشاه دادگری است، که توانست به ژرفا و درونمايه ی خردورزانه، بردبارانه و مداراجويانه ی فرهنگ ايران پی ببرد و آن را به کار ببندد.

کوروش بزرگ از ديرباز و به انگيزه ی رها کردن چند ده هزار بندی و اسير در 539 سال پيش از زايش مسيح از زندانهای بابل، که شمار بيشترشان يهوديان بودند، همواره ستايش و مهر يهوديان را به همراه داشته است. به گونه ای که هنوز هم، يهوديان قدرشناس، در نيايش های روزهای شنبه خود از او نام می برند و به نيايش و ستايش او می پردازند. با اين همه، ارزشگزاری جهانی به کوروش و فرمانش، پس از سال 1879 ترسايی، و هنگامی بدين گستردگی آغاز شد که "هرمز رسام"، پژوهشگر آشور شناس و کلدانی که شهروندی يا تابعيت انگليسی داشت، توانست به فرمان و يا استوانه و سيلندر کوروش بزرگ در شهر بابل دست پيدا کند. پی بردن به درون مايه فرمان کوروش و برگردان کردن آن به چندين و چند زبان زنده گيتی، نخست دانشمندان و پژوهندگان و سپس همه جهانيان را با شگفتی روبرو ساخت.

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 9 آبان 1393 ، 18:11
ادامه مطلب...
 
از هر کرانه ...
نوشته شده توسط جاویدان یاد سعیدی سیرجانی   
دوشنبه ، 1 ارديبهشت 1393 ، 10:53

 

فرهنگ ملي مجموعه اي است از هنرها و ذوقيات و آداب و سنن و تاريخ هر ملت، و ماية تشخيص آن ملت است در بين ديگر اقوام و ملل جهان.

از نقاشي و موسيقي گرفته تا عقايد ديني و سنتهاي قومي، از شيوة جهان بيني و زمينة فكري گرفته تا آداب معاشرت و پندارهاي خرافي، همه تارهاي ظريفي هستند از شيرازة ديرگسلي كه اسناد هستي و كتاب تمدن و فرهنگ يك ملت را از آسيب پراكندگي در امان مي دارد.

جلوه و بروز عناصر سازندة فرهنگ ملي هميشه به يك سان و يك اندازه نيست. در هر ملتي به اقتضاي جريان تاريخ و حوادثي كه بر او گذشته است پاره اي از اين عناصر مجال ظهور و گسترش بيشتري يافته اند و پاره اي ديگر كه از اين تجلي مستقيم و خودنمايي ممنوع بوده اند از دريچه اي ديگر در صحنة حيات آن ملت ظاهر شده اند و به هر صورت وظيفة خود را در ساختمان فرهنگ ملي ادا كرده اند.

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 1 ارديبهشت 1393 ، 11:03
ادامه مطلب...
 
«شروعقبلی12345678910بعدیانتها»

صفحه 1 از 27
Premium joomla templates